Wielki potencjał aptek. Na czym polega ich rynkowa przewaga?

by Leszek Sadkowski

Z punktu widzenia interesu pacjentów sieci apteczne mają największy potencjał organizacyjny, logistyczny i merytoryczny do rozwoju jakościowych usług dodatkowych w aptekach – tak brzmi kluczowy wniosek płynący z międzynarodowej konferencji Europejskiej Federacji Sieci Aptecznych. Uczestnicy dyskutowali o problemach i przyszłości branży.

Konferencja odbyła się pod hasłem “Opieka farmaceutyczna a bariery w rozwoju aptek”. W spotkaniu wzięli udział farmaceuci, eksperci, właściciele aptek, przedstawiciele świata nauki, biznesu, studenci farmacji oraz przedstawiciele środowisk pacjentów. Dyskutowano wokół zagadnień związanych z wpływem pandemii COVID-19 na rozwój usług propacjenckich w aptekach, regulacjami na europejskich rynkach aptecznych oraz zjawiskami wielolekowości i samoleczenia pacjentów.

Za polskim przykładem

Podczas konferencji podkreślano, że apteki dysponują dużym potencjałem i są nieodłącznym elementem europejskich systemów zdrowotnych. Prelegenci i uczestnicy paneli dyskusyjnych często posługiwali się przykładem Polski jako państwa, które paradoksalnie wykorzystało pandemię COVID-19 do rozwoju usług dodatkowych w aptekach.

Profesor Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiał dane liczbowe na temat szczepień w aptekach, wskazując, że podano już przeszło 2 mln dawek w 2 tysiącach aptecznych punktów szczepień (z czego 3/4 w aptekach należących do sieci). Za polskim przykładem w zakresie szczepień idą inne europejskie kraje. Szczepienia przeciw COVID 19 ruszają w aptekach w Rumunii. Będący gospodarzem spotkania przedstawiciele Republiki Czeskiej zwracali uwagę na to, że Polska jest dobrym przykładem na szybkie i efektywne wdrożenie tego typu usług w aptekach.

Polski rynek apteczny jest dla nas wzorem, szczególnie w kontekście szybkiego wdrożenia szczepień na COVID-19 w aptekach, które chcielibyśmy wprowadzić także i u siebie – zaznaczył Daniel Horák, prezes zarządu Europejskiej Federacji Sieci Aptecznych.

Szerszy katalog usług

Efektywność programu szczepień przeciwko COVID-19 i grypie sezonowej pokazuje potencjał logistyczny i merytoryczny leżący w aptekach. Ale szczepienia to tylko pierwszy krok. W Europie Zachodniej katalog usług, które mogą być świadczone w aptekach, jest znacznie szerszy i może odpowiadać na inne wyzwania zdrowotne ludności, nie tylko te związane z chorobami zakaźnymi, lecz także na przykład z nie mniej poważną epidemią chorób cywilizacyjnych – tłumaczył Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Dobrym przykładem takiej dodatkowej usługi oferowanej pacjentom w aptekach jest usługa przeglądu lekowego, oferowana pacjentom przyjmującym jednocześnie kilka leków w ramach prowadzonego obecnie programu pilotażowego.

To dobrze, że polski rząd zdecydował się rozpocząć ten program – mówiła w swoim wystąpieniu Profesor Agnieszka Naumann-Podczaska z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator wspomnianego programu.

I dodała, że pilotaż jeszcze trwa i na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, natomiast już teraz widać, że pozwoli on na “wyłapanie” ewentualnych interakcji lekowych u pacjentów oraz ograniczenie liczby przyjmowanych preparatów. W tym procesie farmaceuta, lekarz i pacjent współpracują ze sobą, aby zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie.

Już teraz widzimy także, że realizacja programu dużo sprawniej odbywa się w aptekach sieciowych z uwagi na ich lepszy potencjał organizacyjny logistyczny.

Czeski głos

Wśród panelistów byli także przedstawiciele administracji publicznej państw Europy Środkowej, którzy podkreślali znaczenie aptek w budowaniu funkcjonalności i efektywności systemów ochrony zdrowia Europy. Zwracał na to między innymi uwagę Jakub Dvořáček, wiceminister zdrowia Republiki Czeskiej.

Sieci apteczne tworzą jakość i wnoszą dużą wartość, istotną dla rynku i dla pacjentów. Dzięki nim w Czechach zapomnieliśmy o czasach, gdy apteki były otwarte od 9:00 do 15:00 i zamknięte w weekendy – mówił Dvořáček.

***

Przypomnijmy, że, EU4Health z budżetem w wysokości 5,3 miliarda euro to największy program zdrowotny w Unii Europejskiej, który znacznie wykracza poza działania związane z gaszeniem skutków pandemii COVID-19, mając na celu poprawę i wspieranie zdrowia obywateli UE oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej.

Możesz również lubić