Allianz Polska łączy się z Avivą. Będą efekty synergii bez zwolnień

by Leszek Sadkowski

1 lipca doszło do fuzji prawnej towarzystw ubezpieczeniowych oraz TFI Allianz Polska i Aviva Polska. Od 2 lipca działają one pod marką Allianz. Dzięki połączeniu Allianz wzmocni swoją pozycję na polskim rynku. Same umowy z klientami obowiązują bez zmian, zgodnie z ich warunkami, na zasadzie kontynuacji. Zarząd zapowiada też, że nie będzie redukcji w zatrudnieniu.

Samo połączenie jest efektem zakupu spółek Aviva w Polsce przez grupę Allianz w 2021 roku. Była to największa tego rodzaju transakcja na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji oraz największe przejęcie przez grupę Allianz od 10 lat. Tym samym wzmacnia się pozycja Polski dla Allianz, zarówno w skali regionu Europy Środkowej i Wschodniej, jak i globalnie – podała spółka.

Połączeni jedną marką

Dodajmy, że po fuzji Allianz zajmuje drugie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie (łącznie ponad 3 mld zł składki przypisanej w 2021 roku) oraz awansował na szóste miejsce wśród grup ubezpieczeniowych obecnych na rynku majątkowym (2,6 mld zł składki w 2021 r.). Połączone TFI zajmuje czwartą pozycję na rynku, zarządzając aktywami funduszy inwestycyjnych o wartości ok. 15,5 mld zł. Intencją Allianza jest również połączenie obu towarzystw i funduszy emerytalnych, co nastąpi po uzyskaniu zgód regulacyjnych.

Połączenie otwiera nowy rozdział dla Allianz w Polsce – dla klientów, pracowników, agentów, partnerów biznesowych, a także dla naszej marki. Kompetencje biznesowe i talenty pracowników z obu organizacji dobrze się uzupełniają. Mamy produkty, dystrybucję, obsługę klientów i rozwiązania cyfrowe, teraz połączone jedną marką. Będziemy je nadal rozwijać, aby nasi klienci w Polsce mieli ochronę 360° poprzez ubezpieczenia na życie, majątkowe i inwestycje – mówi Matthias Baltin, prezes Allianz Polska.

Jego zdaniem polska gospodarka wyróżnia się dynamiką również w niepewnych czasach, a Allianz chce wnosić wkład do jej dalszego wzrostu.

Będziemy rozwijać wszystkie linie biznesowe. Mamy długoterminową perspektywę również jako inwestor na polskim rynku finansowym, jako pracodawca i uczestnik życia społecznego – dodaje Baltin.

Kontynuacja dla klientów

Fuzja prawna oznacza, że wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych przeszły na spółki przejmujące.

Tym samym umowy ubezpieczenia i inne umowy zawarte z klientami obowiązują bez zmian, zgodnie z ich warunkami, na zasadzie kontynuacji, a klienci nie muszą podejmować w związku z tym żadnych działań. Poza tym obsługę zapewniają im ci sami co do tej pory agenci ubezpieczeniowi, pośrednicy i partnerzy.

Dodajmy, że od 2 lipca strony internetowe łączących się firm zostały zintegrowane pod adresem www.allianz.pl. Jest tam m. in. serwis obsługowy znany jako MojaAviva – obecnie pod nazwą MójAllianz, w zmienionej szacie graficznej. Obowiązują dotychczasowe dane dostępowe.

Oferta produktowa i dystrybucja

Spółka podaje, że oferta produktowa Allianz Polska po połączeniu obejmuje dotychczasowe ubezpieczenia oraz usługi inwestycyjne obu organizacji. Zawarte wcześniej umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami.

Od 1 lipca propozycją firmy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jest Mój Samochód z dotychczasowej oferty Allianz. Kontynuowana będzie współpracę z agentami wyłącznymi, multiagencjami, brokerami, bankami oraz innymi partnerami na podstawie obowiązujących umów.

Agenci ubezpieczeniowi w dotychczasowych sieciach wyłącznych Avivy i Allianz pracują bez zmian, w swoich strukturach. Dobiega też końca rebranding dotychczasowych placówek Avivy na Allianz. I co ważne dla klienta – zmiany w ofercie produktowej i dystrybucji będą wprowadzane w sposób ewolucyjny.

Allianz Polska po fuzji w liczbach

• 6,2 mln klientów indywidualnych i firm
• 5300 agentów ubezpieczeniowych oraz innych współpracujących pośredników
• 2100 współpracujących placówek medycznych
• 500 salonów dealerskich, w których można kupić ubezpieczenia Allianz
• 3 mld zł wypłaconych klientom świadczeń i odszkodowań w 2021 r. (Allianz + Aviva)
• 67 mld zł aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych

Możesz również lubić