Światowe Forum Nikotyny: ile osób rocznie umiera z powodu palenia?

by Leszek Sadkowski

Nie można zmarnować nowych możliwości zmniejszenia liczby zgonów i chorób związanych z paleniem tytoniu – szkoda
redukcji jest tematem Światowego Forum Nikotyny w Warszawie. Dziesiąte doroczne Globalne Forum ds. Nikotyny (GFN23) odbywa się w Warszawie (21-24 czerwca), gdzie przybyły setki delegatów z ponad 80 krajów. Rozmawiają o ograniczeniu zachęt do palenia i zamiennikach tytoniu.

Tematem czterodniowej konferencji jest też ogromny potencjał redukcji szkód spowodowanych paleniem w celu zmniejszenia liczby zgonów i chorób związanych ze spalaniem tytoniu w ciągu następnej dekady oraz zagrożeń dla zdrowia.

Nie chodzi o nikotynę

Redukcja szkód to oparte na dowodach podejście do zdrowia publicznego, oparte na prawach człowieka, składające się z pragmatycznych działań, które zmniejszają zagrożenia, tak dla jednostek, jak i społeczności. Pomimo dziesięcioleci działań związanych z kontrolą tytoniu, miliard ludzi nadal pali, a siedem milionów umiera co roku z powodu chorób związanych z paleniem.

Warto dodać, że same choroby z tym związane nie są spowodowane nikotyną, która jest substancją o stosunkowo niskim ryzyku, ale uwalnianymi toksynami podczas spalania tytoniu i wdychania dymu.

Redukcja szkód spowodowanych przez tytoń zachęca dorosłych palaczy, którzy nie mogą lub nie chcą przestać używać nikotyny, aby przejść ze śmiertelnie palnych papierosów na bezpieczniejsze produkty nikotynowe, które obejmują waporyzatory nikotynowe, saszetki nikotynowe, szwedzki snus i podgrzewane wyroby tytoniowe. Są one znacznie bezpieczniejsze niż spalanie tytoniu – twierdzą eksperci.

Zmniejszać palące szkody

W najbliższym czasie GFN23 zajmie się możliwościami i wyzwaniami związanymi z redukcją szkód spowodowanych paleniem tytoniu. Ma to umożliwić dorosłym palaczom dostęp do bezpieczniejszych produktów przy jednoczesnym ograniczeniu absorpcji tytoniu wśród młodzieży.

W Warszawie paneliści przedstawiają sesje obejmujące różnorodną tematykę, m.in.:

● naukę o bezpieczniejszych produktach nikotynowych i ich skuteczności w zaprzestaniu spalania tytoniu;
● o tym jak zapewnić równy dostęp do bezpieczniejszych wyrobów nikotynowych;
● wysiłki na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko bezpieczniejszych produktów nikotynowych;
● jak postawy moralne i ideologia wpływają na naukę i regulacje;
● licencjonowanie produktów leczniczych do wapowania i potencjalne implikacje dla zdrowia publicznego.

***

Co ciekawe, chociaż palenie jest jedną z głównych przyczyn chorób niezakaźnych i bezpośrednio prowadzi do milionów zgonów każdego roku, WHO jest obecnie przeciwna redukcji szkód związanych z tytoniem, co tylko problem ten jeszcze bardziej komplikuje.

Możesz również lubić