HR Tech: Technologie odpowiedzią na wyzwania w rekrutacji

by Leszek Sadkowski

Polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymienić można pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania ManpowerGroup 72 proc. organizacji w naszym kraju wykazuje trudności w znalezieniu pracownika, a kwestia ta dotyczy w podobnym stopniu zarówno dużych podmiotów, jak i MŚP. Z drugiej strony wyzwaniem są rosnące obciążenia finansowe przedsiębiorstw, wynikające m.in. ze wzrostu kosztów zatrudnienia czy prowadzenia działalności.

Potwierdza to raport „Barometr rynku pracy”, opracowany przez Gi Group Holding, w którym 40 proc. respondentów badania wskazuje rosnące koszty prowadzenia działalności. Zdaniem Polskiego Forum HR, odpowiedzią na poprawę sytuacji w sektorze może być implementacja rozwiązań technologicznych, poprawiających efektywność prowadzonych działań. W tym celu organizacja ta, wraz z Pracuj Ventures, ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs dla firm tworzących innowacyjne usługi i rozwiązania HR Tech.

Optymalizacja procesów

Jak wynika z badania, co trzecia ankietowana firma (36,6 proc.) planuje optymalizację swoich procesów, jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej.

W polskim sektorze HR będzie to dotyczyło wykorzystania odpowiednich narzędzi, które podniosą efektywność organizacji, m.in. rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Wpłynie to na automatyzację procesów rekrutacyjnych np. w przeglądzie i ocenie aplikacji, komunikacji z kandydatami czy targetowania ogłoszeń.

Rewolucja technologiczna nie ominęła sektora usług HR. Wręcz przeciwnie! W procesie budowania strategii rozwoju wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych staje się kluczowym elementem, szczególnie w dobie pracy zdalnej. Rozwiązania HR Tech w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów, rozwoju pracowników, budowania ich zaangażowania, wellbeingu, jak i te w zakresie usprawnienia procesów kadrowo-płacowych w znacznym stopniu usprawniają procesy wewnątrz organizacji, ale też budują silniejszy employer branding i wzmacniają pozycję firm na rynku – wyjaśnia Przemek Kadula, Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Innowacje i konkurs dla firm HR

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie branży HR rozwiązaniami technologicznymi, Polskie Forum HR w partnerstwie z Pracuj Ventures przygotowało konkurs HR Tech Changer.

Jego celem jest nie tylko promowanie idei korzystania z rozwiązań technologicznych w sektorze usług HR, ale również dokonanie przeglądu dostępnych na rynku innowacji oraz zwrócenie uwagi na te, które w szczególny sposób wpływają na podniesienie efektywności procesów HR oraz są pozytywnym bodźcem wspierającym zrównoważony rozwój rynku pracy.

Pracuj Ventures od lat inwestuje w zespoły utalentowanych przedsiębiorców o wysokim potencjale wzrostu i wspiera ich w rozwoju przedsięwzięć w obszarze HR tech. Ten konkurs to szansa, aby pokazać swoje rozwiązanie, skonfrontować je z potrzebami sektora usług HR i zostać zauważonym. Dla wielu rozwiązań to może być istotny moment w ich rozwoju – dodaje Magdalena Trąba, Senior Investment Manager, Pracuj Ventures.

***

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 maja. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://polskieforumhr.pl/hr-tech/

Możesz również lubić