Pierwsza praca, czyli gdzie zaczynamy zawodową karierę?

by Leszek Sadkowski

W jakich zawodach i branżach Polacy rozpoczynali swoje ścieżki zawodowe? Na czele rankingu „Pierwsza praca Polaka – TOP10” znalazła się praca w biurze. Od tworzenia baz danych czy odbierania telefonów zaczynało 15 procent badanych. W sklepie pracowało niewielu mniej, bo 14 procent Polaków, a na budowie – 8 procent. Pierwsze miejsce pracy skorelowane jest z wykształceniem, wiekiem i płcią.

Kobiety częściej niż mężczyźni zaczynają od pracy w biurze i sklepie. Mężczyźni chętniej wchodzą w zawodową część życia na budowie oraz w transporcie i logistyce.

Pracujący uczniowie

Połączenie pracy z zajęciami na uczelni czy codziennymi obowiązkami zyskuje coraz większą popularność w całej Unii Europejskiej.

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, najwięcej pracujących uczniów i studentów w grupie wiekowej 15 – 29 lat jest w Holandii, prawie 70 procent. Na drugim miejscu uplasowała się Dania z 49 procent, a podium zamykają Niemcy z 42 procent. Polska, z 12 procent, znalazła się w połowie zastawienia. Możemy się jednak spodziewać, że grupa młodych Polaków poszukujących pracy z każdym miesiącem będzie się powiększała ze względu na rosnącą inflację, wzrost kosztów życia czy najmu mieszkań. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie najchętniej swoje pierwsze kroki zawodowe stawiają Polacy i czy jest to powiązane z wiekiem, płcią czy wykształceniem – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu agencji pracy Tikrow.

TOP1: prace biurowe
Ranking „Pierwsza praca Polaka – TOP10” otwiera praca biurowa. 15 procent Polaków zaczynało swoją zawodową przygodę m.in. jako sekretarka lub sekretarz, tworząc bazy danych. Okazuje się, że w ten sposób to kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni zaczynały swoją przygodę zawodową (23 vs. 5 procent). Praca w biurze jest mocno skorelowana z wykształceniem. Osoby z podstawowym wykształceniem nigdy nie zaczynały od pracy biurowej, podczas gdy wśród osób, które posiadają dyplom uczelni wyższej, było to 17 procent.

TOP2: lepszy gram handlu
Drugie miejsce zajęła praca w handlu. 14 procent Polaków zaczynało pracę jako kasjer lub kasjerka, sprzedawca lub sprzedawczyni. Ta branża to również obsługa klienta czy pakowanie prezentów. Od handlu najczęściej zaczynali młodzi Polacy w wieku 18 – 24 lata (15 procent) oraz osoby z podstawowym wykształceniem (19 procent). To również branża, która przyciąga więcej pań niż panów (19 vs. 8 procent).

TOP3: solidne fundamenty
Podium zamyka budownictwo. 8 procent Polaków zaczynało jako pracownicy fizyczni lub pomocnicy na budowie. W tym sektorze rozpoczynali ścieżki zawodowe głównie mężczyźni (16 procent) i ich przewaga jest bardzo duża w stosunku do kobiet (2 procent). Warto zauważyć, że co 5 osoba z podstawowym wykształceniem zaczyna właśnie w budownictwie (22 procent).

TOP4: praca na roli
Kolejną branżą popularną wśród Polaków jest rolnictwo. Przygodę zawodową przy zbiorze plonów czy w gospodarstwie rolnym zaczynało 7 procent Polaków. Tę pracę wybieramy najczęściej z uwagi na sezonowość i możliwość zatrudnienia podczas przerwy letniej w nauce.

TOP5: gastronomia dla młodych
Po branży rolniczej, niemal równie popularna okazała się gastronomia (6 procent). Polacy często będąc na początku drogi zawodowej zaczynali od pracy jako kelner lub kelnerka, pomoc kuchenna, kucharz lub kucharka. Te zawody kuszą bardziej kobiety niż mężczyzn (9 vs. 4 procent) oraz najmłodszych Polaków. W grupie wiekowej 18-24 lata w tej branży rozpoczęło pracę 15 procent osób, podczas gdy wśród starszych osób odsetki nie przekraczają 8 procent.

TOP6: logistyka i transport
Na szóstym miejscu rankingu „Pierwsza praca Polaka” uplasowały się transport, spedycja i logistyka (5 procent). Praca na stanowisku kuriera, listonosza, magazyniera, kierowcy czy taksówkarza jest bardziej atrakcyjna dla mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 9 i 1 procent).

TOP7: inwestowanie w wiedzę
Siódma pozycja rankingu udowadnia, że pracę można połączyć z nauką. Udzielając korepetycji, czy prowadząc treningi zaczynało 4 procent Polaków. Ten rodzaj zajęcia jest mocno skorelowany z wykształceniem. Tylko 1 procent osób z podstawowym wykształceniem tak zaczynało swoją karierę zawodową, podczas gdy wśród osób, które posiadają dyplom uczelni wyższej, 9 procent.

TOP8: dbaj o przyrodę
Kolejne miejsce w TOP10 pierwszych zawodów zajęło ogrodnictwo. 4 procent Polaków zaczynało od koszenia trawników, sadzenia kwiatów czy strzyżenia żywopłotów. Te zajęcia są zdecydowanie bardziej interesujące dla mężczyzn niż kobiet (6 vs. 2 procent).

TOP9: ziarnko do ziarnka
Przedostatnie miejsce w rankingu zajmują usługi wymagające wysokich kwalifikacji (4 procent). To dziedziny, które pochłaniają najwięcej czasu na naukę. Aby w nich zacząć pracować, trzeba posiadać odpowiednie wykształcenie oraz zdobyć stosowne kwalifikacje. To zawody prawnika, specjalisty IT, lekarza czy architekta. Tu ponownie częściej zaczynali panowie niż panie (6 vs. 2 procent).

TOP10: reklama dźwignią handlu
Ranking „Pierwsza Praca Polaka” zamyka branża reklamy, promocji i marketingu. Jako hostessa, ulotkarz czy telemarketer zaczynało 3 procent respondentów.

Możesz również lubić