Rośnie skala ubóstwa. Podobnie jak skala niewydolności państwa

by Leszek Sadkowski

Inflacja i rosnące koszty życia, postępująca pauperyzacja społeczeństwa oraz działalność społeczna sieci handlowych w kontekście zachodzących zmian gospodarczych były tematem konferencji prasowej, której organizatorem była Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszająca 18 największych sieci handlowych działających w Polsce. Sytuacja gospodarcza jest trudna i nic na razie nie zapowiada większej zmiany.

Uderzenie inflacji

W warunkach niekorzystnych zmian gospodarczych, spowodowanych pandemią, inflacją i wojną w Ukrainie, pogłębia się pauperyzacja polskiego społeczeństwa. Polacy borykają się z inflacją i rosnącymi kosztami życia, m.in. wzrostem cen żywności, usług, energii, paliw, opłat za mieszkanie, rat kredytów. Jak pokazują najnowsze badania, inflacja najmocniej uderza w Polaków o najniższych dochodach. 66 procent osób w tej grupie oszczędza już nawet na jedzeniu.

W obliczu galopującej inflacji i znaczącego spadku siły nabywczej konsumentów nadrzędnym priorytetem sieci handlowych zrzeszonych w POHID jest przeciwdziałanie inflacji i stabilizacja wzrostu cen, tak aby umożliwić wszystkim polskim rodzinom, zwłaszcza tym najgorzej sytuowanym, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty – stwierdziła Renata Juszkiewicz, Prezes POHiD.

Rażąca niewydolność państwa

Jak zaznaczył prof. Konrad Raczkowski, ekonomista, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW w Polsce w 2021 r. skrajne ubóstwo spadło do 4,2 procent i wydawało się, że nie będzie ponownego trendu wzrostu ubóstwa, jaki obserwowaliśmy w 2018 i 2020 r., pomimo utrzymywania wysokich transferów socjalnych. W styczniu i lutym 2021 inflacja utrzymywała się w okolicy celu inflacyjnego NBP, tj. ok. 2,5 procent, żeby w styczniu 2022 skoczyć do 9,4 procent. Obecnie inflacja statystyczna osiągnęła 15,5 procent, ceny węgla oraz gazu osiągają rekordowe poziomy, polski system energetyczny przez lata zaniedbywany, nie jest w stanie przyjąć wszystkich instalacji OZE, wiele elektrowni już dziś zostało czasowo wyłączonych z powodu braku węgla lub wody do chłodzenia.

Polska, która odpowiada za 96 procent unijnej produkcji węgla, nie dysponuje 15-20 procent wolnych i pozostawionych w gotowości na wypadek kryzysu, czy wojny ścian wydobywczych, nie ma też rezerw strategicznych węgla na rynek krajowy. Równolegle tylko w tym roku ponad 3 mln ton węgla wyjechało z Polski do Czech, Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Węgier, czy Austrii. Ten dysonans sprawia, że kilku milionom gospodarstw domowych grozi ubóstwo energetyczne, a przychody 13 procent emerytów i rencistów w grupie powyżej 65 lat, nie wystarczają na zaspokojenie warunków bytowych w ramach godnej starości – mówił Raczkowski.

I dodał, że według różnych badań, od 40 do 66 procent Polaków ograniczyło swoje wydatki, ale niektórzy, zwłaszcza seniorzy, nie mają już na czym oszczędzać. Część emerytów i rencistów, ale także osób czynnych na rynku pracy, w wieku produkcyjnym, ale w trudnej sytuacji materialnej – została zmuszona do przyjęcia pomocy, darmowych obiadów, paczek żywnościowych, czy innych form wsparcia, z której nigdy wcześniej nie korzystali.

Pomocne sieci

Juszkiewicz przypomniała, że sieci handlowe zrzeszone w POHID podejmują działania charytatywne na rzecz osób potrzebujących, a niesienie pomocy potrzebującym możliwe jest dzięki współpracy koncernów handlowych z wieloma organizacjami pożytku publicznego. Czołowym Partnerem, z którym firmy członkowskie POHiD współpracują na co dzień jest organizacja charytatywna Caritas Polska. Działania charytatywne na rzecz potrzebujących obejmują: pomoc żywnościową, wparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne. Beneficjentami pomocy są: rodziny, dzieci i młodzież, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem, migranci i uchodźcy.

Dodajmy, że od 2019 roku członkowie POHiD przekazali za pośrednictwem Caritas Polska pomoc finansową o wartości 70 mln zł oraz 11 tys. ton żywności.

Możesz również lubić