Ile firm zmierza w kierunku hybrydowej pracy? Liczby zaskakują

by Leszek Sadkowski

Zdecydowana większość firm (72 procent) zmierza w kierunku hybrydowego miejsca pracy. Ten proces potrwa jeszcze wiele miesięcy, ale prace już trwają. Nieco ponad połowa firm (56 procent) jest aktualnie w trakcie opracowywania formalnej polityki powrotu do biur, gdzie home office nie dominuje. Reszta na razie polega na decyzjach menadżerów lub obserwuje zachowania pracowników, zanim ostatecznie spisze odgórną politykę – wynika z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey”.

Jesteśmy aktualnie w procesie transformacji. Pandemia zmusiła nas do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i dała impuls do rewizji dotychczasowych strategii środowiska pracy. Obserwujemy w firmach rożne podejścia. Niektóre decydują się na wdrożenie uniwersalnych procedur, obligujących wszystkich do ich przestrzegania. Inne, proces powrotu do biur traktują jako etap przejściowy, pozwalający na obserwacje rzeczywistych potrzeb, tak aby docelowe zasady były dopasowane do preferencji różnych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że ostateczne decyzje powinny zaspakajać zarówno interesy dotyczące budowania wspólnoty, współpracy i efektywności działań, jak też oczekiwania pracowników. A te zmieniły się znacznie pod wpływem doświadczeń pandemii – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Przyzwyczajania do hybrydy

Z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey” wynika, że większość (72 procent) firm zmierza w kierunku hybrydowego miejsca pracy, a nieco ponad połowa (56 procent) twierdzi, że jest w trakcie opracowywania formalnej polityki z jasnymi wytycznymi dla pracowników. Reszta, czyli 44 procent polega na decyzjach menadżerów lub obserwuje zachowania pracowników, zanim zostanie spisana oficjalna polityka.

Firmy, które zdecydują się na narzucenie pracownikom ram pracy hybrydowej mają na to swoje patenty. Prawie połowa (43 procent) zdecyduje się na zerową autonomię, gdzie pracownicy będą zmuszeni do tego, żeby przychodzić do biura określoną z góry liczbę dni w tygodniu. Pozostali oferują jakiś stopień autonomii, ale opinie co do tego, jaki to powinien być zakres są podzielone: 33 procent pozwoli na podjęcie decyzji zespołowej o częstotliwości pojawiania się w biurze, a jedna piąta nie planuje wymagać zdefiniowana częstotliwość wizyt i pozwoli pracownikom na swobodę – czytamy w raporcie.

Równowaga kluczem

Okazuje się też, że firmy, choć chcą uwzględniać preferencje pracowników, będą dążyły do zachowania balansu między czasem pracy spędzanym w biurze a w domu. Połowa firm (51 procent) aspiruje do tego, żeby równomiernie rozłożyć czas pracy między biurem a home office, 38 procent chce, żeby pracownicy pojawiali się we wspólnej przestrzeni co najmniej trzy razy w tygodniu. Całkowitą pracę zdalną deklaruje tylko 12 procent przedsiębiorstw. Są to głównie firmy, których specyfika pracy na to pozwala. Chodzi m.in. o wybrane firmy IT, marketingowe czy z obszaru komunikacji. Co ciekawe, mniej niż jedna trzecia firm oferuje wyposażenie domowego biura w niezbędne sprzęty.

To z jednej strony może wynikać z tego, że firmy na początku pandemii zapewniły odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej i teraz nie mają planów, aby to powtarzać. Chociaż według mnie warto zrewidować ten temat. Wiemy, że organizacje skupione na podtrzymaniu ciągłości biznesu, nie zdały zasadniczo egzaminu z dbałości o wsparcie swoich ludzi w okresie pandemii. Zapewnienie tego komfortu w każdym wymiarze, od dostępu do technologii, aranżacji przestrzeni pracy, po kulturę i jakość relacji, są kluczowe. Zwłaszcza jeżeli zależy nam na zbudowaniu zdrowego środowiska pracy, w którym chce się być i które będzie atrakcyjne dla talentów, które chcemy pozyskać – dodaje Niewińska.

Nowa strategia środowiska pracy

W raporcie czytamy też, że jednym z pozytywnych aspektów pandemii jest to, że korporacje doszły do wniosku, że stare zasady funkcjonowania biura już nie są aktualne, więc trzeba rozpisać nową strategię środowiska pracy.

I już 63 procent firm wskazuje, że kluczowe jest zwiększanie przestrzeni do pracy wspólnej, a połowa przyjrzy się nowym rozwiązaniom z zakresu designu. 36 procent postawi na zwiększanie udogodnień dla pracowników w miejscu pracy, a 31 procent zapewni więcej otwartej przestrzeni, która sprzyja integracji.

Możesz również lubić