Wysokie koszty i 2 mld zł zysku. PKO Bank Polski podał wyniki

by Leszek Sadkowski

Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w pierwszym półroczu 2023 r. przekroczył 2 mld zł, mimo istotnego obciążania wyniku kosztami ryzyka prawnego frankowych kredytów hipotecznych. Rentowność w okresie pierwszego półrocza mierzona zwrotem z kapitału (ROE) wyniosła 10,6 proc. Cała grupa zwiększała skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 7,3 proc. r/r i osiągnęły poziom 461 mld zł. Finansowanie udzielone klientom wzrosło o 3,7 proc. do 255 mld zł, a pozyskane oszczędności o 15,4 proc. osiągając 491 mld zł.

Wyniki największego polskiego banku robią wrażenie – w I półroczu 2023 r. bank odnotował dwucyfrowy wzrost finansowania w sektorze korporacyjnym, który osiągnął 14,6 proc. r/r. O ponad 29 proc. zwiększyła się łączna sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.

Dochody i koszty

Dochody z działalności podstawowej wzrosły o 20,6 proc. Wynik odsetkowy o 29,3 proc. r/r, m.in. dzięki dalszej poprawie marży odsetkowej w okresie pierwszego półrocza do poziomu 4,31 proc., natomiast wynik z opłat i prowizji pozostawał stabilny r/r dzięki wzrostowi dochodów z działalności bankowej kompensującym niższe dochody z funduszy i działalności maklerskiej.

Bank wykazywał się dobrą efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł w okresie I półroczu 2023 r. 32,9 proc. Bank kontynuował też transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO i ofertę usług dodanych w ramach technologii VAS HUB. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec I półrocza 2023 r. przekroczyła poziom 7,6 mln – czytamy w raporcie.

Większa skala działania

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2023 r. wyniósł 2 041 mln złotych. Bank o ponad 20 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 461 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,8 miliona. Bank wykazywał się również wysoką efektywnością kosztową – czytamy dalej.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 32,9 proc. Wskaźnik kosztów ryzyka osiągnął poziom 53 pb, a NPL po spadku o 20 pb r/r uplasował się na poziomie 3,64 proc. Kontynuowano transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO i ofertę usług dodanych w ramach technologii VAS HUB.

Dodajmy, że liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec I półrocza 2023 r. osiągnęła poziom 7,6 mln, a w lipcu 2023 r. firma włączyła się w realizację programu Pierwsze Mieszkanie. Klienci mogą obecnie skorzystać zarówno z Bezpiecznego kredytu 2 proc. jak i zakładać Konta Mieszkaniowe w ramach programu.

Dariusz Szwed, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu:

W pierwszym półroczu 2023 r. PKO Bank Polski osiągnął bardzo dobre wyniki. Dzięki rekordowemu poziomowi dochodów, wysokiej efektywności operacyjnej i odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem skompensowaliśmy istotny wzrost kosztów rezerw na ryzyko prawne kredytów frankowych.

Ostatnie miesiące były także czasem, w którym systematycznie realizowaliśmy założenia strategii na lata 2023-2025. Bank wykazał się sprawnością organizacyjną i umiejętnością odpowiadania na potrzeby, czego dowodem jest udział banku w programie Pierwsze Mieszkanie. Bardzo dziękuje za zaangażowanie i solidną, codzienną pracę wszystkim pracownikom.

Dobre wyniki mimo rezerw

Zysk netto w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 2,04 mld złotych. Oznacza to wzrost o 10,6 proc r/r, mimo istotnego obciążenia wyniku kosztami ryzyka prawnego zawiązanego z frankowymi kredytami hipotecznymi. Raportowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w I półroczu 2023 r. wyniósł 10,6 proc., a po wyłączeniu pozycji nadzwyczajnych 22,3 proc.

W pierwszej połowie roku PKO BP odnotował także znaczący wzrost dochodów z działalności podstawowej przekraczający 20 proc. oraz prawie 30 proc. wzrost wyniku odsetkowego. Marża odsetkowa wzrosła do 4,31 proc.

Wzrost skali biznesu

Wyniki banku wspierała efektywność kosztowa. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w I półroczu 2023 r. wyniósł 32,9 proc. pomimo widocznej presji cenowej. Aktywa Grupy osiągnęły wartość 461 mld zł, a liczba klientów wyniosła 11,8 mln. Ich oszczędności wzrosły o ponad 15 proc. r/r do 491 mld zł, a finansowanie udzielone klientom sięgnęło 255 mld zł.

O ponad 29 proc. r/r zwiększyła się sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, a wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 14,6 proc. r/r. Dynamicznie rosły także depozyty ludności przekraczając 265 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 24 proc r/r.

Zarządzanie ryzykiem

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego uplasował się na koniec I półrocza 2023 r. na rekordowo niskim poziomie 3,64 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,53 proc. Odzwierciedla to dalszą poprawę jakości aktywów oraz wzrost poziomu pokrycia rezerwami. Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową. Wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 18,75 proc., wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych – podała spółka.

Warto dodać, że rozwijano wykorzystanie sztucznej inteligencji w ocenie ryzyka kredytowego zarówno w obszarze decyzji kredytowych, jak i wsparcia windykacji i monitorowania portfeli kredytowych. Celem na I kwartał 2024 roku jest osiągnięcie poziomu 70 proc. wsparcia przez sztuczna inteligencję i narzędzia Machine Learning (ML) decyzji kredytowych w segmencie firm i przedsiębiorstw.

Bezpieczny kredyt 2 proc. i ugody frankowe

Od 3 lipca 2023 r. klienci zainteresowani skorzystaniem z Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% mogą składać wnioski o kredyt hipoteczny w PKO BP. Aktualnie złożono ich ponad 13 tys. Oznacza to, że 7 na 10 wniosków dotyczących kredytu hipotecznego to wnioski w ramach programu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tys. zł.

W I półroczu 2023 r. PKO Bank Polski kontynuował także oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Do końca I półrocza 2023 roku prawie 32 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca przekroczyła 31 tys. – brzmi podsumowanie raportu.

Możesz również lubić