Bank Millennium: hipoteki poważnie redukują kwartalny zysk

by Leszek Sadkowski

Skonsolidowany wynik netto grupy Banku Millennium po 1 kwartale 2022 roku wyniósł -122 mln. Obciążyły go koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z porozumieniami polubownymi oraz koszty prawne) w wysokości 571 mln zł. Po wyłączeniu powyższych obciążeń w 2022 roku Grupa zaksięgowałaby zatem 449 mln zł zysku netto w porównaniu do 202 mln zł w 1 kwartale 2021 roku. To dużo.

Możesz również lubić